Резултати от мобилност по проект 2018-1-BG01-KA104-047180 „Подкрепа в кариерата“, финансиран по програмата Еразъм +Резултати от мобилност по проект 2018-1-BG01-KA104-047180 „Подкрепа в кариерата“, финансиран по програмата Еразъм +
18 членове и доброволци на Сдружение “Асоциация за европейско развитие” се включиха в мобилността по проект 2018-1-BG01-KA104-047180 „Подкрепа в кариерата“, финансиран по програмата Еразъм +.

Курсът се проведе в следния период:
12.06.2018 – 26.06.2018 – Кипър

Темите, които се разгледаха по време на мобилността са:
1.Career counseling in schools
2.Cross-curricular competences
3.Entrepreneurship
4.How to resolve youth unemployment
5.Improving access to labour market
6.Job information centers
7.Realization on the labour market
8.Requirements of the labour market
9.Social inclusion
10.The effect of internships
11.The use of Internet in career counseling
12.Youth unemployment

Всички разходи за път, настаняване, храна и курсови такси бяха финансирани по 2018-1-BG01-KA104-047180 „Подкрепа в кариерата“, финансиран по програмата Еразъм +.

Всяка информация отразява единствено позицията на Сдружение „Асоциация за европейско развитие“ и партньора ни ANTELENEA LIMITED, Кипър и НА и Комисията не са отговорни за употребата на съдържащата се в нея информация.

Leave a Comment