НачалоСдружение „Асоциация за европейско развитие” е неправителствена организация, основана през 2013 година.
АЕР е член на Младежкия форум за партньорство с местната власт, както и на Консултативен Младежки съвет на община Варна.
Към момента сформираният екип работи в пряко партньорство с детски градини , училища, НПО и др. на територията на област Варна, с които реализира инициативи свързани с повишаване на готовността на децата за училище, повишаване на познанията за екология, борба с дискриминация, равни възможности и други. Предоставяме неформално обучение на възрастни, деца и младежи, като по-голямата част от тях са безплатни за нашите членове и доброволци.

Наши партньори са: Общини, Детски градини, Университети и много неправителствени организации в област Варна, страната и чужбина

Стани доброволец в АЕР и се възползвай безвъзмездно от курсовете които организираме и мобилностите по Еразъм+ !

Напомняме ви, че можете да бъдете доброволец и член в неограничен брой организации 🙂