Обява за подбор по проект 2018-1-BG01-KA104-047180 „Подкрепа в кариерата“, финансиран по програмата Еразъм +

Каним всички членове и доброволци на Сдружение “Асоциация за европейско развитие” да се включат в мобилността по проект 2018-1-BG01-KA104-047180 „Подкрепа в кариерата“, финансиран по програмата Еразъм +.

Курсът ще се проведе в следни ред:
12.06.2018 – 26.06.2018 – Кипър

Темите, които ще се разгледат по време на мобилността са:
1.Career counseling in schools
2.Cross-curricular competences
3.Entrepreneurship
4.How to resolve youth unemployment
5.Improving access to labour market
6.Job information centers
7.Realization on the labour market
8.Requirements of the labour market
9.Social inclusion
10.The effect of internships
11.The use of Internet in career counseling
12.Youth unemployment

Всички разходи за път, настаняване, храна и курсови такси са финансирани по 2018-1-BG01-KA104-047180 „Подкрепа в кариерата“, финансиран по програмата Еразъм +.

Всички членове и доброволци, желаещи да участват в селекционната процедура могат да подадат заявление за участие и актуална автобиография до 06.06.2018 в офиса на Сдружение “Асоциация за европейско развитие”. Ще бъдат одобрени 18 кандидата.

Всяка информация отразява единствено позицията на Сдружение „Асоциация за европейско развитие“ и партньора ни ANTELENEA LIMITED, Кипър и НА и Комисията не са отговорни за употребата на съдържащата се в нея информация.