Коледен Фестивал с участието на младите таланти от ДГ „Здравец“ – гр. Вълчи дол

Община Вълчи Дол и Сдружение „Асоциация за европейско развитие“, като партньор, Ви кани на Коледен Фестивал с участието на младите таланти от ДГ „Здравец“ – гр. Вълчи дол, ДГ „Слънце“ – с. Михалич, ДГ „Звездица“ – с. Ст. Караджа, ДГ „Н. Крупская“ – с. Ген. Киселово и концерт на голямата българска певица – МАРГАРИТА ХРАНОВА
по проект BG05M2OP001-3.001-0009 
„Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от община Вълчи Дол” , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Моля заповядайте на 18.12.2016г /неделя/ от 16.00 часа
в Народно Читалище „Димитър Благоев – 1907“ – гр. Вълчи дол С уважение,
Eкипът по управление на проекта