Results: Project 2022-1-BG01-KA121-ADU-000059880 Methods for working with vulnerable groups-migrants and refugees, Erasmus +

Results: Project 2022-1-BG01-KA121-ADU-000059880 Methods for working with vulnerable groups-migrants and refugees, Erasmus + Mobility period: 04.10- 15.10 2022, Cyprus Course days 5-14 October 2022 Project mobility is over! Stay informed about future mobilities 🙂 Detailed programme of the mobility period:    The programme: DAY 1: Specifics of the current problems related to vulnerable groups-migrants and refugees; … Read moreResults: Project 2022-1-BG01-KA121-ADU-000059880 Methods for working with vulnerable groups-migrants and refugees, Erasmus +

Call for participants – Courses and training Methods for working with vulnerable groups-migrants and refugees, funded under the Erasmus +

Dear colleagues, teachers and voluntaries , We would like to invite you to attend in Courses and training Methods for working with vulnerable groups-migrants and refugees, funded under the Erasmus + Project 2022-1-BG-01-KA121-ADU-000059880 Duration: 05.10.2022 – 14.10.2022 (10 days + 2 days travel) The accommodation:  – Nissiana Hotel, Ayia Napa The selection method was chosen … Read moreCall for participants – Courses and training Methods for working with vulnerable groups-migrants and refugees, funded under the Erasmus +

Welcome! – Preparatory online school for children with migration background 2022-1-PL01-KA220-SCH000085478

AED is a partner of Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja under project : Welcome! – Preparatory online school for children with migration background 2022-1-PL01-KA220-SCH000085478 Erasmus+. Duration 30 months, Project period 01/11/2022 – 30/04/2025 Priorities and Topics HORIZONTAL: Inclusion and diversity in all fields of education, training, youth and sport SCHOOL EDUCATION: … Read moreWelcome! – Preparatory online school for children with migration background 2022-1-PL01-KA220-SCH000085478

Results of Courses and training „Prevention of radicalization“ 30 September – 06 October 2021, Messonghi Beach Hotel, Corfu, Greece under project 2021-1-BG01-KA122-ADU-000035679 “Safety and success”, Erasmus +

Participants learned and acquired innovative techniques, tools, methods, strategies, and practices that they can integrate into their direct work with the target groups. They also learned how to better motivate adults for civic participation and social responsibility, critical thinking, tolerance, how to recognize the main risks associated with radicalization through the Internet and social networks … Read moreResults of Courses and training „Prevention of radicalization“ 30 September – 06 October 2021, Messonghi Beach Hotel, Corfu, Greece under project 2021-1-BG01-KA122-ADU-000035679 “Safety and success”, Erasmus +

project 2021-1-BG01-KA122-ADU-000035679 “Safety and success” Erasmus +

Project Summary To develop the competencies of experts (trainers, psychologists, social workers, and others) for social responsibility, civic engagement, and tolerance, raising awareness of the problems in the area of risks of radicalization, their prevention and ways to deal with them. The project proposal includes 1 mobility in Greece, which will allow participants to increase their … Read moreproject 2021-1-BG01-KA122-ADU-000035679 “Safety and success” Erasmus +

Проект 2018-1-BG01-KA201-047949 Мотивационни системи за активно социално включване

Акроним: MASI Обща продължителност на проекта: 18 месеца Водеща организация: Асоциация за европейско развитие Приоритети: ХОРИЗОНТАЛНИ: Социално включване ХОРИЗОНТАЛНИ: Развитие на подходящи и висококачествени умения и компетенции УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ: Подпомагане на училищата да се справят с преждевременното напускане на училище и в неравностойно положение Теми: Сътрудничество между образователните институции и бизнеса Социално предприемачество / социални … Read moreПроект 2018-1-BG01-KA201-047949 Мотивационни системи за активно социално включване

Проект „Подкрепа в кариерата“ / „Career Support – CAS“ 2018-1-BG01-KA104-047180

Еразъм+ 2018 Ключова дейност 1 – Сектор „Образование за възрастни“ Продължителност на проекта: 12 месеца 01.06.2018-31.05.2019 Сдружение „Асоциация за европейско развитие“ е водещата организация по проекта.  Проект „Подкрепа в кариерата“ се основава на развиване на компетенциите в професионален и личен аспект на експертите и доброволците от организацията. Като чрез мобилността в Кипър ще разширят познанията … Read moreПроект „Подкрепа в кариерата“ / „Career Support – CAS“ 2018-1-BG01-KA104-047180

ERASMUS + 2017 KA1 Проект: „Социална отговорност и околна среда“ 2017-1-BG01-KA104-035836

Водеща организация „Социална отговорност и околна среда“ е Асоциацията за европейско развитие, която е неправителствена организация, създадена през 2013 година. Партньорът е гръцка компания с богат опит в тази област. Партньорът участва в различни благотворителни инициативи и е включен активно в екологичните каузи и провеждането на обучения по различни обществени въпроси. „Социална отговорност и околна … Read moreERASMUS + 2017 KA1 Проект: „Социална отговорност и околна среда“ 2017-1-BG01-KA104-035836

Проект Д16001199ВН „Моето здравословно меню за 3 лева“, финансиран от община Варна по дейност „Младежки проекти – 2016“

Проект Д16001199ВН „Моето здравословно меню за 3 лева“, финансиран от община Варна по дейност „Младежки проекти – 2016“ По проекта бяха реализирани следните дейности:Изграден интернет сайт – http://mynewmenu.aedbg.com/Изграден youtube канал – https://www.youtube.com/channel/UCCMVgAW8Ay7eX6k6cKCjaCAПроведени четири практически обучения – 17.09.2016, 24.09.2016, 08.102016, 15.10.2016.Показани и обяснени общо 20 рецепти за здравословна храна с ограничен бюджет.Преминали обучението – 62 младежи

Партньор по Проект BG05M2OP001-3.001-0009 „Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от община Вълчи Дол” , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Водеща организация: ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Партниращи организации: СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ“ ДГ „ЗДРАВЕЦ“ ДГ „СЛЪНЦЕ„ ДГ „ЗВЕЗДИЦА„ ДГ „НАДЕЖДА КРУПСКАЯ“ Продължителност на проекта: 16 месеца Обща стойност на проекта: 479 130.00 лева Общи цели: Подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание • Повишаване на качеството на образованието в детските градини … Read moreПартньор по Проект BG05M2OP001-3.001-0009 „Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от община Вълчи Дол” , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове