Начало

Сдружение „Асоциация за европейско развитие” е неправителствена организация, основана през 2013 година.
АЕР е член на Младежкия форум за партньорство с местната власт, както и на Консултативен Младежки съвет.
Участва в различни благотворителни инициативи, включва се активно в социални и екологични каузи. АЕР взема активно участие в провеждането на инициативи и кампании с младежко участие.  Участва в множество международни проекти.
Към момента сформираният екип работи в пряко партньорство с детски градини и училища на територията на област Варна, с които реализира инициативи свързани с повишаване на готовността на децата за училище, интеграция и превенция на отпадането от образователната система, повишаване на познанията за екология, борба с дискриминация, равни възможности и други.
Общият брой на членовете и доброволците на Асоциацията за момента е 307. А наши партньори са: Общини, Детски градини, Университети, Неправителствени организации и много други.