За нас

Сдружение „Асоциация за европейско развитие” е неправителствена организация, основана през 2013 година.
АЕР е член на Младежкия форум за партньорство с местната власт, както и на Консултативен Младежки съвет към община Варна.
Участва в различни благотворителни инициативи, включва се активно в екологични каузи. АЕР все активно участие в провеждането на инициативи по повод Денят на Земята – 22.04.2015 година и Международният ден на Младежта – 12.08.2015 година. 
Към момента сформираният екип работи в пряко партньорство с детски градини, училища, НПО и др. на територията на област Варна, с които реализира инициативи свързани с повишаване на готовността на децата за училище, повишаване на познанията за екология, борба с дискриминация, равни възможности и други.
Наши партньори са: Общини, Детски градини, Университети, Неправителствени организации, Център за личностно развитие, Варна на младите, Младежки информационно консултантски център, Дирекции Лавида ЕООД, Петкови ЕООД, Булпойнт, Отдел Младежки дейности, Сдружение Девня, МИКЦ.

Ноу -хау на организацията за включване на участници в неравностойно положение :

Изграждането на култура на включване и приемане на разнообразието е постоянен процес, който изисква ангажимент и последователност. С внимание и усилия се опитваме да създадем среда, където всеки участник се чувства добре дошъл и уважаван.

Изслушване и разбиране: Важно е да разберем нуждите и предизвикателствата на хората с по-малко възможности. Поставяме им въпроси, изслушваме техните истории и се опитваме да разберем какво точно им е необходимо.

Гъвкавост в програмите и събитията: Адаптираме събитията и програмите си, за да включим разнообразие от участници. Осигуряваме достъпност на мястото на провеждане, даваме възможност за включване на асистенти, аудио или визуални помощни средства и други.

Обучение и обмен на умения: Организираме инициативи и обучения, които са достъпни за всички. Подпомагаме обмена на умения и опит между участниците.

Партньорство и сътрудничество: Работим в сътрудничество с местни общности, неправителствени организации и специалисти в областта на достъпността, за да осигурим по-широк достъп и подкрепа за хора със специални нужди.

Избягване на стереотипи и дискриминация: Подходът ни е инклузивен и предотвратява дискриминацията. Осигуряваме обучение и информация за премахване на стереотипите и предразсъдъците.

Всички членове, които са попълнили заявка и договор за доброволчество и реално се включват в доброволческите дейности и инициативи са освободени от заплащане на такса членски внос.

При неспазване на условията за доброволец и периодично не полагане на доброволчески труд се възстановява изискването за заплащане на членски внос или се прекратява членството.

Членство може да бъде възстановено при заплащане на минимум една месечна вноска за членски внос.

Leave a Comment