За нас

Сдружение „Асоциация за европейско развитие” е неправителствена организация, основана през 2013 година.
АЕР е член на Младежкия форум за партньорство с местната власт, както и на Консултативен Младежки съвет към община Варна.
Участва в различни благотворителни инициативи, включва се активно в екологични каузи. АЕР все активно участие в провеждането на инициативи по повод Денят на Земята – 22.04.2015 година и Международният ден на Младежта – 12.08.2015 година. 
Към момента сформираният екип работи в пряко партньорство с детски градини, училища, НПО и др. на територията на област Варна, с които реализира инициативи свързани с повишаване на готовността на децата за училище, повишаване на познанията за екология, борба с дискриминация, равни възможности и други.
Наши партньори са: Общини, Детски градини, Университети, Неправителствени организации, Център за личностно развитие, Варна на младите, Младежки информационно консултантски център, Дирекции Лавида ЕООД, Петкови ЕООД, Булпойнт, Отдел Младежки дейности, Сдружение Девня, МИКЦ.

Всички членове, които са попълнили заявка и договор за доброволчество и реално се включват в доброволческите дейности и инициативи са освободени от заплащане на такса членски внос.

При неспазване на условията за доброволец и периодично не полагане на доброволчески труд се възстановява изискването за заплащане на членски внос или се прекратява членството.

Членство може да бъде възстановено при заплащане на минимум една месечна вноска за членски внос.

Leave a Comment