През месец Март 2019 година предстои да се проведе мобилност по проект 2018-1-BG01-KA201-047949 „Мотивационни системи за активно социално включване“, финансиран по програмата Еразъм +.Ще бъдат одобрени 30 участници. Лицата, участващи в мобилността, ще бъдат експерти, работещи в областта на активното социално включване и отговорност с учениците. Експертите ще бъдат избрани на конкурсен принцип. Те ще трябва да мотивират желанието си да участват в проекта, техните очаквания и как ще приложат знанията си в бъдеще.

Всички членове и доброволци на Сдружение “Асоциация за европейско развитие”, които имат желание да се включат – могат да се свържат с нас по e-mail за повече информация.