Обява за подбор по проект 2018-1-BG01-KA201-047949 „Мотивационни системи за активно социално включване“ (MASI), финансиран по програмата Еразъм +

Каним всички членове и доброволци на Сдружение “Асоциация за европейско развитие” да се включат в мобилността по проект 2018-1-BG01-KA201-047949 „Мотивационни системи за активно социално включване“ (MASI), финансиран по програмата Еразъм +.
Курсът ще се проведе в следния ред:
21.03.2019 – 07.04.2019 – Кипър
Темите, които ще се разгледат по време на мобилността са:
1.Acquiring Internet skills for professional development
2.Career guidance and counseling
3.Civic engagement and responsible citizenship
4.Combating discrimination at schools
5.Intercultural cohesion and competences
6.High-quality skills and competences for the labor market
7.Motivating students for active social inclusion
8.Preventing social exclusion and early school leaving
9.Social entrepreneurship
10.Tackling youth unemployment
11.Working with students from vulnerable groups
Всички разходи за път, настаняване, храна и курсови такси са финансирани по 2018-1-BG01-KA201-047949 „Мотивационни системи за активно социално включване“ (MASI), финансиран по програмата Еразъм +.
Всички членове и доброволци, желаещи да участват в селекционната процедура могат да подадат заявление за участие и актуална автобиография до 01.03.2019 в офиса на Сдружение “Асоциация за европейско развитие”. Ще бъдат одобрени 30 кандидата.
Обявата за подбор отразява единствено позицията на Сдружение „Асоциация за европейско развитие“ и партньорите ни ANTELENEA LIMITED, Кипър и EOS Developmental SA, Гърция- НА и Комисията не са отговорни за употребата на съдържащата се в нея информация.

Leave a Comment