Проект „Подкрепа в кариерата“ / „Career Support – CAS“ 2018-1-BG01-KA104-047180

Еразъм+ 2018
Ключова дейност 1 – Сектор „Образование за възрастни“
Продължителност на проекта: 12 месеца 01.06.2018-31.05.2019
Сдружение „Асоциация за европейско развитие“ е водещата организация по проекта. 
Проект „Подкрепа в кариерата“ се основава на развиване на компетенциите в професионален и личен аспект на експертите и доброволците от организацията. Като чрез мобилността в Кипър ще разширят познанията в методологиите за преподаване в областта на кариерното развитие и ще се достигне европейско измерение в социалния диалог и ефективната борба с младежката безработица.
Основни цели на проекта са :
– Да развие ключови умения и да подобри професионалната компетентност на преподавателския и непреподавателски състав на АЕР;
– Да подобри техните знания, умения и личностни компетенции за работа с младежи и възрастни лица вкл. риск чрез иновативни обучения и в други страни на Европейския съюз;
– Да обмени добри практики за професионално и кариерно консултиране с вече наложили се фирми и организации на европейско ниво.
Основни дейности биват:
– Организиране и управление на проекта;
– Предварителна подготовка за мобилността;
– Реализиране на мобилност в Кипър (практически курсове и обучения в други страни-членки на ЕС)
Темите, които ще се разглезат по време на мобилността са:
1.Career counseling in schools
2.Cross-curricular competences
3.Entrepreneurship
4.How to resolve youth unemployment
5.Improving access to labour market
6.Job information centers
7.Realization on the labour market
8.Requirements of the labour market
9.Social inclusion
10.The effect of internships
11.The use of Internet in career counseling
12.Youth unemployment

– Публичност.
В проекта ще участват 18 експерта и доброволци, които ще имат възможност да се включат в мобилността при партньорите ни от Кипър. Мобилността е с продължителност 14 дни, което включва 12 дни курс и 2 дни за път.

Резултати от мобилност по проект 2018-1-BG01-KA104-047180 „Подкрепа в кариерата“, финансиран по програмата Еразъм +
18 членове и доброволци на Сдружение “Асоциация за европейско развитие” се включиха в мобилността по проект 2018-1-BG01-KA104-047180 „Подкрепа в кариерата“, финансиран по програмата Еразъм +.

Курсът се проведе в следния период:
12.06.2018 – 26.06.2018 – Кипър

Темите, които се разгледаха по време на мобилността са:
1.Career counseling in schools
2.Cross-curricular competences
3.Entrepreneurship
4.How to resolve youth unemployment
5.Improving access to labour market
6.Job information centers
7.Realization on the labour market
8.Requirements of the labour market
9.Social inclusion
10.The effect of internships
11.The use of Internet in career counseling
12.Youth unemployment

Всички разходи за път, настаняване, храна и курсови такси бяха финансирани по 2018-1-BG01-KA104-047180 „Подкрепа в кариерата“, финансиран по програмата Еразъм +.

За повече информация и достъп до всички материали, може да се свържете с нас 🙂

Всяка информация отразява единствено позицията на Сдружение „Асоциация за европейско развитие“ и партньора ни ANTELENEA LIMITED, Кипър и НА и Комисията не са отговорни за употребата на съдържащата се в нея информация.

брошура CAS