Обява за подбор по проект 2017-1-BG01-KA104-035836 „Социална отговорност и околна среда“, финансиран по програмата Еразъм +Каним всички членове и доброволци на Сдружение „Асоциация за европейско развитие“ да се включат в мобилностите по проект 2017-1-BG01-KA104-035836 „Социална отговорност и околна среда“, финансиран по програмата Еразъм +.

Курсовете ще се проведат в следния ред:
04.07.2017 – 14.07.2017 – Гърция, EOS Developmental SA

17.08.2017 – 27.08.2017 – Кипър, ANTENELEA LIMITED

Всички разходи за път, настаняване, храна и курсови такси са финансирани по проект2017-1-BG01-KA104-035836 „Социална отговорност и околна среда“ , финансиран по програмата Еразъм +.

Всички членове и доброволци, желаещи да участват в селекционната процедура могат да подадат заявление за участие и актуална автобиография до 09.06.2017 в офиса на Сдружение „Асоциация за европейско развитие“.