Проект Д16001199ВН „Моето здравословно меню за 3 лева“, финансиран от община Варна по дейност „Младежки проекти – 2016“

Проект Д16001199ВН „Моето здравословно меню за 3 лева“, финансиран от община Варна по дейност „Младежки проекти – 2016“

По проекта бяха реализирани следните дейности:
Изграден интернет сайт – http://mynewmenu.aedbg.com/
Изграден youtube канал – https://www.youtube.com/channel/UCCMVgAW8Ay7eX6k6cKCjaCA
Проведени четири практически обучения – 17.09.2016, 24.09.2016, 08.102016,
15.10.2016.
Показани и обяснени общо 20 рецепти за здравословна храна с ограничен бюджет.
Преминали обучението – 62 младежи